01 84 80 60 29
[email protected]

VERKOOPSVOORWAARDEN

De producten die op deze site beschikbaar worden gesteld, zijn voor strikt persoonlijk gebruik. In het geval van een bestelling van producten die bestemd zijn voor wederverkoop, behoudt SANALYSLAB zich het recht voor om de bestelling te weigeren. We zullen binnenkort een "distributeurs"-gedeelte op deze website openen.

Bestellingen worden voorbereid door onze teams in samenwerking met ons verwerkingscentrum in het Verenigd Koninkrijk. Elk product wordt verzonden met een doorzichtige plastic verzegeling rond de dop. Dit is een beveiligingsapparaat dat de onschendbaarheid van de flacon of fles garandeert. We behouden ons het recht voor om u SANALYSLAB "goodies" aan te bieden.

Als het zegel niet op de fles aanwezig is, mag u uw pakket niet aannemen. Uw bestelling wordt dan het voorwerp van een retourzending, een verzoek om schadevergoeding van ons aan de vervoerder. Je krijgt dan je geld terug na ontvangst van het pakket.

Deze Algemene Voorwaarden zijn de officiële gebruiksvoorwaarden voor de SanalysLab-website op https://sanalyslab.com. De inhoud en diensten die beschikbaar zijn op de Site worden aan u geleverd door SanalysLab ("https://sanalyslab.com", "onze", "onze", "wij") onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. Lees ook ons ??privacybeleid, evenals alle andere voorwaarden en beleidsregels die u op onze site kunt vinden in verband met bepaalde functies, bestelinformatie of promoties. Door de site te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u deze algemene voorwaarden en andere richtlijnen, beleidsregels en voorwaarden die op de site zijn geplaatst, hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

SanalysLab behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment bij te werken of te wijzigen. Wanneer er wijzigingen zijn aangebracht, zullen we de herziene versie op deze webpagina plaatsen en de hieronder gekopieerde datum 'Laatst bijgewerkt' bijwerken. Om deze reden raden we u aan om deze Algemene voorwaarden te lezen wanneer u producten koopt van SanalysLab of de Site op een andere manier gebruikt. Door deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden die op de site zijn gepubliceerd op het moment van uw toegang.

1. Onderwerp van de Algemene Verkoopvoorwaarden

1.1 Waarop zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing?x

Deze verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen tussen enerzijds de vennootschap SanalysLab, een vereenvoudigde naamloze vennootschap, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lyon, onder het nummer 884 514 688, waarvan de maatschappelijke zetel is 335 rue ferdinand perrier, 69330 Saint-Priest, waarvan het intracommunautaire btw-nummer FR48884514688 is, wiens handelsnaam SanalysLab is (hierna "SanalysLab" genoemd), en anderzijds elke niet-professionele koper (hierna de "klant" of "klanten") die de door SanalysLab te koop aangeboden producten (hierna de "producten") via de website (hierna website ") willen kopen. Ze specificeren met name de voorwaarden van bestelling, betaling, levering en beheer van eventuele retourzendingen van door klanten bestelde Producten.

1.2. Welke producten bieden we aan?

De producten die op de website te koop worden aangeboden zijn voedingssupplementen, plantenextracten, probiotica, cosmetica en verzorgingsproducten. De belangrijkste kenmerken van de producten en in het bijzonder de specificaties, afbeeldingen en aanduidingen van afmetingen of capaciteit van de producten, worden gepresenteerd op de website. De klant is verplicht deze te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. De keuze en aankoop van een product is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant. De kleur en afbeeldingen van de flessen kunnen aan verandering onderhevig zijn. Deze wijzigingen brengen geen enkele wijziging met zich mee van de formulering van onze producten, maar kunnen gebeuren om redenen van merkimago of voorraad (bijvoorbeeld niet op voorraad van een bepaald type fles).

De klant moet de beschrijving van elk product raadplegen om de eigenschappen en essentiële kenmerken ervan te kennen.

1.3. Wat zijn de contactgegevens om ons te bereiken?


De contactgegevens van SANALYSLAB zijn als volgt:

SANALYSLAB
335 rue ferdinand perrier
69800 Saint-Priest
Frankrijk

Telefoon: +33 (0) 1 84 80 60 29
E-mail: 
[email protected]

1.4. Wat gebeurt er als u deze algemene voorwaarden accepteert?

De validatie van de bestelling door de klant impliceert de aanvaarding zonder beperking of voorbehoud door de klant van deze verkoopvoorwaarden. De klant erkent over de nodige capaciteit te beschikken om de op de website aangeboden producten te contracteren en te verwerven. Deze verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of specifieke voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door SanalysLab. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk op de website. De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en deze te hebben aanvaard door het daartoe voorziene vakje aan te vinken alvorens de online bestelprocedure en de algemene gebruiksvoorwaarden van de website te implementeren.

1.5. Kunnen deze AV worden gewijzigd en zo ja, onder welke voorwaarden?

SanalysLab behoudt zich het recht voor om haar verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dat geval zijn de toepasselijke voorwaarden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum waarop de bestelling door de klant wordt geplaatst. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de gegevens die in het informaticasysteem van SanalysLab zijn vastgelegd het bewijs van alle transacties die met de klant zijn afgesloten. De algemene verkoopvoorwaarden worden gesloten voor de duur die nodig is voor de levering van de producten. In overeenstemming met de Wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en de RGPD-regelgeving, heeft de klant te allen tijde het recht op toegang, rectificatie en verzet tegen al zijn persoonlijke gegevens door schriftelijk, per post en door het verstrekken van een identiteitsbewijs , naar het bovengenoemde adres.

2. Bestellingen

2.1. Hoe plaats je een bestelling bij SANALYSLAB?

De klant kan via internet een bestelling plaatsen op de Website. De Klant die een bestelling op de Website wil plaatsen, moet op de volgende manier bestellen:

·       maak een "klantaccount" aan waarin hij alle gevraagde contactgegevens zal aangeven.

·       bouw een online winkelmandje door alle gekozen producten te selecteren.

·       accepteer deze algemene verkoopvoorwaarden, valideer hun bestelling na controle.

·       voer de betaling uit onder de verstrekte voorwaarden.

Elke bestelling impliceert aanvaarding zonder beperking of voorbehoud van deze algemene verkoopvoorwaarden. Elke bestelling impliceert aanvaarding van de prijzen en beschrijving van de producten die beschikbaar zijn voor verkoop.

De contractuele informatie wordt gepresenteerd in het Frans en is onderhevig aan bevestiging uiterlijk wanneer de klant de bestelling bevestigt.

Vanaf het moment dat de Klant zijn bestelling heeft gevalideerd, wordt hij geacht deze algemene verkoopvoorwaarden, de prijzen, volumes en hoeveelheden van de te koop aangeboden en bestelde producten bewust en zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

 

2.2. Wanneer wordt de bestelling van de klant als definitief beschouwd?

De verkoop wordt pas als definitief beschouwd na verzending aan de Klant van de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling (met een samenvatting) door SANALYSLAB per e-mail en na ontvangst door SANALYSLAB van de volledige betaling. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden. Elke bestelling die op de Website wordt geplaatst, vormt de totstandkoming van een contract op afstand tussen de Klant en SANALYSLAB.

 

2.3. Wat gebeurt er als je een product bestelt dat niet beschikbaar of niet op voorraad is?

NB Normaal gesproken staat de website klanten niet toe om te bestellen als een product niet beschikbaar of niet op voorraad is.

De productaanbiedingen van SANALYSLAB zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Wanneer een besteld Product niet beschikbaar en/of niet voorradig is, wordt de Klant hiervan op de hoogte gebracht en wordt hij tevens per e-mail of, in geval van een bestelling van meerdere Producten, op de factuur van de verzonden Producten op de hoogte gebracht van de periode waarin het Product dat niet voorradig is, beschikbaar is. SANALYSLAB kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van een Product.

In geval van onbeschikbaarheid en/of niet in voorraad zijn van een (of meer) Product(en), kan de Klant, naar eigen keuze:

·       Een volledige terugbetaling voor het niet-beschikbare of niet in voorraad zijnde product.

·       Ontvang een creditnota ter waarde van de prijs van het niet-beschikbare of niet in voorraad zijnde product, te gebruiken voor een toekomstige bestelling.

Alleen als een Product permanent niet meer op voorraad is bij de leveranciers van SANALYSLAB, zal het uit ons verkoopaanbod worden verwijderd. SANALYSLAB zal dit Product dan zo snel mogelijk van de Website verwijderen.

Het Product zal dan van de Website verwijderd worden.

Behoudens bewijs van het tegendeel vormen de door SANALYSLAB geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties tussen SANALYSLAB en haar klanten.

 

2.4. Onze producten

SanalysLab en de sitemanager presenteren aan de Klant de essentiële kenmerken van de Producten die op de Site worden verkocht en nodigen de Klant uit deze aandachtig te lezen.

De Klant kan inderdaad, voorafgaand aan zijn Bestelling, kennis nemen van de essentiële kenmerken van de Producten die hij wenst te bestellen door de precontractuele informatie te raadplegen die hem is meegedeeld, met name in zijn Winkelmandje, door de Site Manager vóór elke bestelling.

Het is duidelijk dat de foto's en afbeeldingen die het product/de producten vertegenwoordigen die op de site verschijnen slechts indicatief zijn en geen contractuele verbintenis van de sitebeheerder kunnen vormen, waardoor een perfecte overeenkomst tussen het bestelde product en het product wordt gegarandeerd ( s) vertegenwoordigd.

De Klant wordt geïnformeerd dat de Producten die op de Site worden weergegeven geen drugs zijn. Dit zijn voedingssupplementen in overeenstemming met de definitie van Richtlijn 2002/46/EG en zijn onderworpen aan een conformiteitsverklaring aan de DGCCRF.

In overeenstemming met de regelgeving wordt op elk aanvullend voedingsproduct aangegeven:

1.     de naam van de categorieën van nutriënten of stoffen die kenmerkend zijn voor het product of een aanduiding met betrekking tot de aard van deze nutriënten of stoffen

2.     de dagelijkse portie Product waarvan de consumptie wordt aanbevolen

3.     een waarschuwing tegen overschrijding van de aangegeven dagelijkse dosis

4.     een verklaring om te voorkomen dat voedingssupplementen worden gebruikt als vervanging voor een gevarieerde voeding

5.     een waarschuwing dat de Producten buiten het bereik van jonge kinderen moeten worden gehouden

U kunt alle informatie over onze producten ook vinden op deze site

De producten die op de site op de markt worden gebracht, worden niet verkocht, noch om ziekten te diagnosticeren, te voorkomen of te genezen. Raadpleeg een arts als u een ziekte heeft. Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen onder de 12 jaar en mensen die een medische behandeling ondergaan, dienen over het algemeen af ??te zien van het consumeren van voedingssupplementen, behalve op advies van hun therapeut.

U dient de juiste beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg te raadplegen over alle zaken die verband houden met uw gezondheid en welzijn, waaronder het volgende:

Breng eventuele aanpassingen aan in medicatie of behandeling die u momenteel gebruikt; Stop met een geneesmiddel of behandeling die u momenteel gebruikt; Start een nieuw medicijn of nieuwe behandeling.

 

2.5. MAANDELIJKS ABONNEMENT

Servicevoorwaarden voor terugkerende facturering

Ongeveer 30 dagen na uw eerste bestelling, en daarna ongeveer elke 30 dagen daarna, wordt u een nieuwe bestelling van SanaJoint in rekening gebracht en verzonden die overeenkomt met uw abonnement.

Opties voor lidmaatschapsplan:

 

Abonnement voor 6 potjes
6 Potten SanaJoint
€ 202,25 maandelijks gefactureerd

 

Abonnement voor 3 potten
3 potjes SanaJoint
€ 121,35 maandelijks gefactureerd

 

Abonnement voor 1 pot
1 pot SanaJoint
€ 44,95 maandelijks gefactureerd

 

De kaart die u vandaag verstrekt, wordt maandelijks gefactureerd voor uw levering van SanaJoint, tenzij u belt om te annuleren of een e-mail stuurt naar [email protected] (onder voorbehoud van uw e-mail: "Mijn abonnement opzeggen". Er is geen minimale aankoop of aankoopverplichting. Aanpassen dit programma om aan uw behoeften te voldoen, om factureringsinformatie bij te werken of om te informeren naar toekomstige verzendingen en kosten, kunt u op elk moment contact opnemen met de klantenservice via [email protected] Houd er rekening mee dat de exacte verzendtijden kunnen variëren.

 

Belangrijke mededeling:

Dit lidmaatschap garandeert dat u elke dertig dagen een bestelling van SanaJoint ontvangt, totdat u ervoor kiest om uw lidmaatschap te beëindigen en onze producten en exclusieve content voor leden niet meer ontvangt. U bent vrij om uw abonnement op elk moment te beëindigen zonder boete of vroegtijdige beëindigingskosten.

Wanneer u zich aanmeldt voor het SanaJoint Maandabonnement, erkent u dat u elke dertig (30) dagen wordt gefactureerd en uw bestelling van SanaJoint ontvangt. De creditcard of betaalpas die u heeft gebruikt om u aan te melden voor dit exclusieve lidmaatschap, wordt elke dertig (30) dagen in rekening gebracht.

Houd er rekening mee dat elk gratis geschenk dat op uw eerste bestelling wordt toegepast, ALLEEN van toepassing is op uw eerste verzending. Eventuele extra couponcodes zijn alleen van toepassing op uw eerste zending en de volgende facturering is tegen het normale ledentarief.

U erkent en stemt ermee in dat deze Services op abonnementsbasis worden geleverd en dat maandelijkse lidmaatschapskosten in rekening worden gebracht op basis van de oorspronkelijke aankoopdatum.

U machtigt SanalysLab uitdrukkelijk om uw krediet- of debetkaart om de dertig (30) dagen in rekening te brengen, u wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele rekening-courantkosten of kosten die u mogelijk maakt van uw kaartuitgever of uw bank voor geldkosten of andere gerelateerde kosten in verband met herhaalde maandelijkse facturering. U erkent en gaat ermee akkoord dat we geen aanvullende autorisatie van u zullen verkrijgen voor elke maandelijkse abonnementsprijs.

 

3. Aanbiedingen en prijzen


3.1 Hoe worden wijzigingen in onze prijzen behandeld?

SANALYSLAB behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de op het ogenblik van de bestelling geldende prijzen toe te passen, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op die datum. De Aanbiedingen en Producten worden geleverd tegen de geldende tarieven die op de Website worden vermeld, op het moment van de registratie van de bestelling.

 

3.2 Hoe worden de prijzen van onze producten aangegeven? Hoe zit het met verzendkosten en promotionele aanbiedingen?

De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro's, alle belastingen inbegrepen, en houden geen rekening met de leveringskosten, die bijkomend worden aangerekend, en worden aangegeven vóór de validatie van de bestelling, de verpakking en de verwerking van de bestelling.

Promotionele aanbiedingen zijn geldig voor de geldigheidsduur die zij vermelden en zolang zij op de Website worden weergegeven, alsmede binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Bestellingen kunnen alleen worden aanvaard als de vermelde prijzen overeenkomen met die van het huidige aanbod.

De prijs is contant, volledig en in één keer betaalbaar op de dag van de bestelling door de Klant, door middel van beveiligde betaling. De betaalde bedragen mogen in geen geval worden beschouwd als een voorschot of een aanbetaling. Contante betaling bij aflevering wordt om geen enkele reden geaccepteerd. Indien een of meer belastingen of heffingen, met name milieuheffingen, zouden worden ingesteld of gewijzigd, naar boven of naar beneden, zou deze wijziging kunnen worden doorberekend in de verkoopprijs van de producten.

Alle bestellingen zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden

Alle bestellingen worden in euro gefactureerd en moeten in euro worden betaald.

SANALYSLAB behoudt zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van de betalingsvoorwaarden, de levering van de lopende bestellingen van de Klant op te schorten of te annuleren.

 

4. Levering

 

N.B. De levering geschiedt door de overdracht aan de Klant van het fysieke bezit van of de controle over het Product.

 

4.1. Hoe worden de leveringskosten berekend?

 

Voor elke bestelling wordt een forfaitaire bijdrage in de kosten van het ter beschikking stellen van het Product gevraagd, die de porto-, verpakkings- en verwerkingskosten van de bestelling omvat. De vaste bijdrage wordt geïndexeerd op basis van de leveringswijze die door de Klant wordt gekozen op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. De verzendkosten zijn gratis voor bestellingen van meer dan €55.

De bijdrage in de leveringskosten wordt geacht inclusief BTW te zijn.

Om de transportkosten te beperken, worden alle kleine of middelgrote Producten verzonden met de dienst Colissimo Suivi van La Poste of een bezorgdienst van een derde partij, die zich ertoe verbindt binnen 8 werkdagen in heel Frankrijk te leveren en die de Klant de mogelijkheid biedt de bestelde producten op het postkantoor in de buurt van het leveringsadres op te halen in geval van afwezigheid op de oorspronkelijke leveringsplaats wanneer de postbode arriveert. Indien de Klant afwezig is op de dag van de levering, zal de postbode een bericht in zijn brievenbus achterlaten, dat hem de mogelijkheid biedt zijn pakje op het postkantoor tijdens de openingsuren af te halen, binnen een termijn van vijftien dagen. De klant kan zijn bestelling volgen dankzij het volgnummer dat hem per e-mail wordt toegezonden op de dag dat de bestelling wordt verzonden.

Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling in verschillende termijnen aan de Klant worden geleverd. In dit geval betaalt de Klant slechts voor één levering.

De Klant is verantwoordelijk voor de betaling van de bestelling.

 

4.2. Wat zijn de levertijden?

SANALYSLAB verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de door de Klant bestelde Producten zo snel mogelijk te leveren. Voor meer informatie nodigen wij u uit onze leveringsvoorwaarden te lezen. Indien de bestelde Producten echter niet binnen dertig (30) dagen na de bestelling zijn geleverd, dient de Klant SANALYSLAB hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail op de hoogte te brengen.

Levertijden zijn meestal tussen de 5 en 8 werkdagen voor Europees Frankrijk, Nederland, België, Luxemburg, Spanje, Duitsland en Italië. Voor overzeese gebieden zijn de deadlines 10-20 werkdagen. Voor andere Europese landen is de levertijd 8 tot 13 werkdagen. Er kan soms niet op voorraad zijn, in welk geval de klant per e-mail op de hoogte wordt gebracht van de indicatieve leverdatum.

SANALYSLAB zal contact opnemen met de vervoerder zodat deze een onderzoek kan instellen, dat tot eenentwintig (21) dagen kan duren. Als de producten worden gevonden, worden ze omgeleid naar het huis van de Klant. Indien de Producten aan het einde van het onderzoek niet worden teruggevonden, worden de Producten als verloren beschouwd en kan SANALYSLAB de Klant vervolgens vervangende Producten terugsturen, zonder extra kosten voor de Klant. Indien de bestelde Producten niet meer beschikbaar waren, zal SANALYSLAB het bedrag van de verloren geachte Producten terugbetalen.

In elk geval, indien de Producten niet geleverd zijn binnen een termijn van twintig (20) dagen na de indicatieve leveringsdatum, om een andere reden dan overmacht of het feit van de Klant, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de Klant geannuleerd worden onder de voorwaarden voorzien in de artikelen L. 216-2 tot L. 216-4 van het Wetboek van Consumentenrecht. De door de Klant betaalde bedragen zullen hem dan uiterlijk binnen veertien dagen na de datum van opzegging van het contract worden terugbetaald, met uitsluiting van schadevergoeding of inhouding.

 

4.3. Wat gebeurt er als u een onjuist afleveradres invult?

De Producten worden geleverd op het adres dat de Klant bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven. De Klant moet ervoor zorgen dat dit correct is. Elk pakket dat naar SANALYSLAB wordt teruggestuurd wegens een onjuist of onvolledig leveringsadres zal op kosten van de Klant opnieuw worden verzonden en SANALYSLAB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de bestelling te leveren. Indien de Klant op twee afzonderlijke leveringsadressen wenst te worden geleverd, dient hij twee afzonderlijke bestellingen te plaatsen, met de daaraan verbonden leveringskosten.

 

4.4. Wat moet u doen na ontvangst van de bestelling?

Bij ontvangst van de bestelling dient de Klant de staat van de geleverde Producten te controleren. In geval van zichtbare gebreken geniet de Klant van het recht op teruggave onder de in deze algemene voorwaarden bepaalde voorwaarden. Elke onregelmatigheid betreffende de levering (d.w.z. ontbrekende of beschadigde Producten, beschadigde verpakkingen) moet in eerste instantie op de leveringsbon worden vermeld en in de vorm van handgeschreven reserves vergezeld van de handtekening van de klant aan de vervoerder worden meegedeeld. Ten tweede moet elke anomalie zo snel mogelijk na de ontvangst van de Producten aan SANALYSLAB worden gemeld via een eenvoudige brief naar het volgende adres:

SANALYSLAB
335 rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
Frankrijk

Tel : +33 (0) 1 84 80 60 29
E-mail : [email protected]

SANALYSLAB behoudt zich het recht voor om de Klant te vragen het (de) beschadigde(n) Product(en) terug te sturen.

 

4.5 Ik heb een beschadigd pakket ontvangen. Wat te doen?

Indien de klant bij de levering van zijn pakje dat tegen handtekening moet worden overhandigd, vaststelt dat het beschadigd is, kan hij naar keuze het pakje weigeren dat dan rechtstreeks naar SANALYSLAB zal worden teruggestuurd, of het pakje in ontvangst nemen en de verslechtering van de verpakking melden.

Indien de Klant vaststelt dat de verpakking van zijn terug te zenden pakket beschadigd is, kan hij, mits het pakket niet geopend is, het pakket weigeren door het terug te zenden naar het postkantoor, ten laatste op de werkdag die volgt op de levering.

 

4.6. Hoe worden NPAI-teruggaven behandeld?

Retourzendingen met als reden "NPAI" komen overeen met pakketten die door de met de bezorging belaste dienstverlener zijn teruggezonden onder vermelding van: "Woont niet op het aangegeven adres". Na ontvangst en aanvaarding van het teruggezonden pakje door de diensten van SANALYSLAB, zal binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van het pakje door SANALYSLAB, een creditnota voor het totaalbedrag van de bestelling, verminderd met de verzendingskosten, op de klantenrekening van de Klant worden gecrediteerd. De Klant kan dan de bestelling opnieuw plaatsen, waarbij hij zich verzekert van de juistheid van het opgegeven leveringsadres.

De Klant kan dan de bestelling opnieuw plaatsen, waarbij hij zich verzekert van de juistheid van het opgegeven leveringsadres.

 

4.7. Hoe worden retourzendingen onder de reden "niet opgeëist" beheerd?

Retourneren onder de reden "niet opgeëist" komt overeen met pakketten die niet zijn opgeëist door Klanten op het postkantoor of bij de handelaar gekozen door de Klant op het moment van bestelling binnen vijftien (15) dagen na het bericht van doorgang. Na ontvangst en aanvaarding van het teruggezonden pakje door SANALYSLAB, zal binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van het pakje door SANALYSLAB, een creditnota voor het totaalbedrag van de bestelling, verminderd met de verzendingskosten, op de klantenrekening van de Klant gecrediteerd worden. De Klant kan dan de bestelling opnieuw plaatsen.

 

5. Herroepingsrecht

 

5.1. Wat is de herroepingstermijn?

In toepassing van de bepalingen van artikel L. 221-19 van het Wetboek van Consumentenrecht beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van de bestelling om zijn herroepingsrecht bij SANALYSLAB uit te oefenen, zonder zijn beweegredenen te moeten rechtvaardigen of een boete te moeten betalen, met het oog op terugbetaling, op voorwaarde dat de Producten worden teruggestuurd in hun oorspronkelijke verpakking, volledig en in perfecte staat, zodat ze opnieuw op de markt kunnen worden gebracht.

Bovendien bent u verantwoordelijk voor alle verzendkosten die worden gemaakt bij het retourneren van een product. We raden je aan om je potten naar ons te retourneren via een bijgehouden verzendmethode. We kunnen geen potten terugbetalen die we niet hebben ontvangen.

 

5.2. Wat moet ik doen om mijn herroepingsrecht uit te oefenen?

Geschonden, reeds geopende, bevuilde of onvolledige Producten worden niet teruggenomen.

Producten moeten worden geretourneerd binnen veertien (14) dagen na kennisgeving aan SANALYSLAB van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Deze periode begint bij het begin van het eerste uur van de eerste dag en eindigt aan het einde van het laatste uur van de laatste dag van de periode. Verstrijkt deze termijn op een zaterdag, een zondag of een feestdag, dan wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Het Product in de originele verpakking moet naar het volgende adres worden gestuurd: SANALYSLAB "retouradres"

De Klant moet zijn pakje vergezeld doen gaan van het volgende herroepingsformulier of van een andere ondubbelzinnige verklaring waarin hij zijn wens tot herroeping kenbaar maakt: SANALYSLAB "retouradres"

Hierbij deel ik u mede dat ik afzie van de overeenkomst betreffende de bestelling van de onderstaande producten:

·       Volgorde van: ............

·       Bestelnummer: ............

·       Naam klant: ........................

·       Adres van de klant: ..............................

[Handtekening van de klant]

Het is raadzaam om het pakket per pakketpost terug te sturen, in het geval dat het verloren is gegaan in de post, aangezien SANALYSLAB hiervoor niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

 

5.3. Een bestelling annuleren

Je hebt 24 uur na het plaatsen van een bestelling op onze sites om je bestelling te annuleren. Na deze periode zal het nodig zijn om te wachten tot het pakket is afgeleverd op het afleveradres dat bij de bestelling is opgegeven. Stuur dan het pakket naar ons terug (Mail naar: [email protected] voor het retourformulier en het retouradres).
Bovendien ben je verantwoordelijk voor alle verzendkosten die worden gemaakt tijdens het retourneren van een product. We raden je aan om je potten naar ons te retourneren via een bijgehouden verzendmethode. 
We kunnen geen potten terugbetalen die we niet hebben ontvangen.

 

6. Terugbetalingen

 

6.1. Hoe en in welke gevallen gaat u over tot terugbetaling?

In geval van niet-ontvangst van de bestelling binnen de voornoemde leveringstermijnen, om een andere reden dan overmacht of de fout van de Klant, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de Klant worden ontbonden, onder de voorwaarden voorzien in de artikelen L. 216-2 van het Consumentenwetboek. De door de Klant betaalde bedragen zullen hem dan uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum van beëindiging van het contract door de Klant worden terugbetaald, met uitsluiting van elke schadevergoeding of aftrek.

In het geval dat het bestelde Product niet beschikbaar is, zal de Klant die voor terugbetaling heeft gekozen, de betaalde bedragen terugbetaald krijgen uiterlijk veertien (14) dagen na zijn betaling.

De Klant zal worden terugbetaald binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten door SANALYSLAB.

De terugbetaling zal geschieden volgens de door de Klant bij de bestelling gebruikte betalingsmethode.

SANALYSLAB behoudt zich het recht voor om alle bestellingen van een professional te annuleren en terug te betalen.

De terugbetaling zal geschieden volgens de door de klant bij de bestelling gebruikte betalingswijze.

SANALYSLAB behoudt zich het recht voor.

 

6.2. 90 dagen geld terug garantie. In welke gevallen?

SanalysLab's 90-Dagen Geld-Terug-Garantie Uitgelegd

 

Introductie:

 

Bij SanalysLab staat de tevredenheid van onze klanten voorop. Wij hebben zoveel vertrouwen in de kwaliteit van onze voedingssupplementen dat we een 90-dagen geld-terug-garantie bieden. Om volledige transparantie en begrijpelijkheid te garanderen, hebben we onze voorwaarden voor deze garantie vereenvoudigd.

 

Belangrijke Punten:

 

I. Dekkingsbeperking en Maximum Terugbetalingsbedrag: Wanneer u besluit te kopen bij SanalysLab, is het belangrijk om de grenzen van onze 90-dagen geld-terug-garantie te kennen:

 

 • Maximum Terugbetalingsbedrag: Ongeacht hoeveel flessen u tegelijk koopt - of het nu een bundel van 6, 9, 12 of meer is - het terugbetalingsbedrag onder onze 90-dagen garantie is gemaximeerd op de prijs van een voorraad voor 3 maanden. Specifiek is dit €134,85.
 • Gevolgen van Groot Inkopen: Stel dat u een voorraad voor 6 maanden koopt, denkend dat u een betere deal per fles krijgt. Dit kan waar zijn voor de aankoopprijs, maar als u besluit gebruik te maken van de 90-dagen geld-terug-garantie, is het maximum dat u terug kunt krijgen nog steeds €134,85. Zelfs als u ongebruikte flessen over heeft na de voorraad voor 3 maanden, worden ze niet meegerekend in de terugbetaling.
 • Waarom deze Beperking? Dit beleid is ingesteld om oprecht gebruik van onze producten aan te moedigen. Hoewel we grotere bundels aanbieden voor het gemak en de besparingen van onze trouwe gebruikers, is de 90-dagen geld-terug-garantie ontworpen om nieuwe klanten gemoedsrust te geven bij het voor het eerst proberen van onze producten. Het is een evenwicht tussen het bieden van besparingen bij groot inkopen en het behouden van de integriteit van onze garantie.

 

In wezen bieden bulk aankopen u een betere prijs per fles en gemak, maar ze verhogen niet het totale terugbetalingsbedrag dat beschikbaar is onder de 90-dagen garantie.

II. Gedetailleerde Uitsplitsing van Bundelprijzen en Kosten per Fles:

Bij SanalysLab bieden we verschillende bundels aan om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften en voorkeuren van onze klanten. Inzicht in de prijsstructuur van elke bundel is essentieel bij het overwegen van retourzendingen en terugbetalingen:

 • Voorraad voor 1 Maand (1 fles): Kosten: €54,95 Prijs per Fles: €44,95
 • Voorraad voor 3 Maanden (3 flessen): Totale Kosten: €134,85 Prijs per Fles: Wanneer u het uitsplitst, betaalt u in wezen €44,95 voor elke fles in deze bundel, waardoor het dezelfde prijs is als de voorraad voor 1 maand per fles. Deze optie is ontworpen voor individuen die op zoek zijn naar een matige duur van voorraad zonder langdurige verplichting.
 • Voorraad voor 6 Maanden (6 flessen): Totale Kosten: €224,70 Prijs per Fles: Deze bundel biedt een gereduceerd tarief per fles, waardoor de kosten ongeveer €37,45 per fles bedragen. Het is afgestemd op klanten die zich inzetten voor een langere regime en op zoek zijn naar een betere waarde voor hun geld.
 • Belangrijkste Conclusie: Hoe langer de voorraad, hoe meer besparingen u per fles geniet. Echter, onthoud dat onze 90-dagen geld-terug-garantie dekt tot de prijs van de voorraad voor 3 maanden, ongeacht de gekozen bundel.

III. Uitgebreide Gids voor Terugbetalingsbedragen op Basis van Voorraadkeuze: SanalysLab streeft ernaar het terugbetalingsproces transparant en eenvoudig te houden. Afhankelijk van de voorraad waarvoor u kiest, biedt dit een duidelijk inzicht in wat u kunt verwachten als terugbetaling onder onze 90-dagen geld-terug-garantie:

 • Voorraad voor 1 Maand (1 fles): Wat Dit Betekent: Als u ervoor kiest om terug te sturen na het uitproberen van ons product voor één maand, heeft u recht op een terugbetaling voor de enkele fles die u hebt geconsumeerd. Terugbetalingsbedrag: €44,95
 • Voorraad voor 2 Maanden (2 flessen): Wat Dit Betekent: Stel dat u ons product twee maanden heeft gebruikt en besluit de resterende flessen terug te sturen. In dat geval krijgt u een terugbetaling voor de twee flessen die u hebt geconsumeerd. Terugbetalingsbedrag: €89,90 (€44,95 x 2)
 • Voorraad voor 3 Maanden (3 flessen): Wat Dit Betekent: De volledige omvang van onze 90-dagen geld-terug-garantie. Als u terugstuurt na gebruik gedurende drie maanden, is dit het maximale bedrag dat u als terugbetaling kunt krijgen, zelfs als u oorspronkelijk een grotere bundel heeft gekocht. Terugbetalingsbedrag: €134,85
 • Voorraad voor 6 Maanden (6 flessen) of Meer: Wat Dit Betekent: Als u bundels groter dan de voorraad voor 3 maanden kiest en besluit deze binnen de 90-dagen garantie terug te sturen, onthoud dan dat uw terugbetaling is gebaseerd op het aantal flessen dat is geconsumeerd, maar gemaximeerd op de voorraadprijs voor 3 maanden. Bijvoorbeeld, als u één fles uit een voorraad voor 6 maanden consumeert en deze terugstuurt, is de terugbetaling gebaseerd op de prijs per fles van die bundel, niet op de prijs van de voorraad voor 1 maand.

Terugbetalingsscenario's:
§ Eén fles geconsumeerd: €37,45 (aangezien het van de prijs voor de voorraad voor 6 maanden is)
§ Twee flessen geconsumeerd: €74,90 (€37,45 x 2)
§ Drie of meer flessen geconsumeerd: Maximum terugbetaling blijft gemaximeerd op €134,85.

 • Belangrijk Punt: Hoe groter de bundel, hoe groter de besparingen per fles. Echter, de maximale terugbetaling van de 90-dagen geld-terug-garantie is altijd beperkt tot de kosten van een voorraad voor 3 maanden, ongeacht hoeveel flessen u oorspronkelijk heeft gekocht.

IV. Retourgeschiktheid op Basis van Consumptie:

Ons retourbeleid is transparant en is bedoeld om eerlijk te zijn voor al onze klanten.
Hier is hoe het werkt in relatie tot de gebruiksduur en de gekozen voorraad:

Retourzendingen Moeten Overeenkomen met Gebruiksduur: De flessen die u besluit terug te sturen, moeten overeenkomen met hoe lang u het product heeft gebruikt. De etiketten bieden een gids, die de verwachte consumptie in de loop van de tijd aangeeft.

Voorraad voor 6 Maanden Scenario:

 • Als u een voorraad voor 6 maanden koopt maar besluit om binnen slechts één maand van gebruik terug te sturen, is het redelijk om te verwachten dat u slechts één fles zou hebben gebruikt. Dus, als u slechts één fles heeft geconsumeerd en er vijf terugstuurt, krijgt u een terugbetaling voor één fles op basis van het tarief voor de voorraad voor 6 maanden (€37,45), niet het tarief voor 1 maand.

 • Als u twee flessen uit de voorraad voor 6 maanden heeft geconsumeerd en besluit terug te sturen, zal uw terugbetaling zijn voor twee flessen op basis van het tarief voor de voorraad voor 6 maanden (€74,90).

Meer Flessen Terugsturen dan Verwacht: Bijvoorbeeld, als u 3 flessen terugstuurt na slechts één maand van gebruik uit een voorraad van 6 maanden, geeft dit een inconsistentie aan. We nemen aan dat u slechts één fles in een maand kunt consumeren, dus we zouden u terugbetalen voor slechts die ene fles tegen het tarief uit de bundel voor 6 maanden, wat neerkomt op €37,45.

Extra Verwerkingskosten: We hebben een kleine verwerkings- en afhandelingsvergoeding voor het beheren van de retouren. Bijgevolg zal een vergoeding van €10 worden afgetrokken van het totale terugbetalingsbedrag, ongeacht het aantal flessen dat wordt geretourneerd.

Belangrijk Om Te Onthouden: Hoewel we flexibiliteit bieden in ons retourbeleid, moeten de retouren redelijk zijn en afgestemd zijn op de gebruiksduur. We zorgen ervoor dat u uw eerlijke terugbetaling krijgt, maar het is even belangrijk om op de hoogte te zijn van de consumptie volgens de etiketten en dienovereenkomstig terug te sturen.

V. De Reden Achter Ons 90-Dagen Beleid:

We hebben ons terugbetalingsbeleid gecentreerd rond een periode van 90 dagen, en daar zit een wetenschappelijk onderbouwde redenering achter. Door talrijke klantgetuigenissen en wetenschappelijke studies hebben we geobserveerd dat de volledige voordelen van onze supplementen vaak binnen een periode van ongeveer 3 maanden worden ervaren.

 • Het Product Een Eerlijke Kans Geven: Zoals bij veel voedingssupplementen is consistentie de sleutel. De meeste van onze gebruikers beginnen de echte voordelen van ons product te zien na het consistent te hebben gebruikt gedurende ongeveer drie maanden.

 • Eén Maand Is Niet Genoeg: Als een klant ervoor kiest om ons supplement na slechts een maand te stoppen, hebben ze het product misschien niet voldoende tijd gegeven om zijn potentiële voordelen te tonen. In dergelijke gevallen vergoeden we alleen de kosten van de gebruikte fles. We geloven dat het gaat om het product een echte kans te geven om een verschil te maken.

 • Toewijding aan Werkzaamheid: Ons 90-dagen beleid benadrukt onze toewijding aan de effectiviteit van onze supplementen. We zijn overtuigd van het vermogen van ons product om positieve verandering te brengen, maar het is essentieel om het te gebruiken zoals aanbevolen om optimale resultaten te zien.

We moedigen onze klanten altijd aan om consistentie en geduld te handhaven om het product zijn magie te laten doen. Onze periode van 90 dagen is niet zomaar een getal; het is een getuigenis van ons geloof in de effectiviteit van het product na verloop van tijd.

VI. Veelvoorkomende Scenario's: Het begrijpen van ons terugbetalingsbeleid kan eenvoudiger zijn met praktische scenario's. Hier zijn enkele veelvoorkomende situaties waarin u zich zou kunnen bevinden en hoe ons terugbetalingsbeleid van toepassing is:

 • Scenario 1 - Terugsturen Na 1 Maand met een Voorraad voor 6 Maanden:
  Aankoop: Voorraad voor 6 maanden (6 flessen voor €224,70)
  Retour: 1 lege fles na 1 maand.
  Terugbetalingsberekening: U wordt gefactureerd €224,70 voor de 6 flessen, wat gemiddeld neerkomt op €37,45 per fles (€224,70 gedeeld door 6). Daarom wordt voor de 1 fles die wordt geretourneerd, u €37,45 terugbetaald.
 • Scenario 2 - Terugsturen Na 2 Maanden met een Voorraad voor 3 Maanden:
  Aankoop: Voorraad voor 3 maanden (3 flessen voor €134,85)
  Retour: 2 lege flessen na 2 maanden.
  Terugbetalingsberekening: U wordt gefactureerd €134,85 voor de 3 flessen, wat gemiddeld neerkomt op €44,95 per fles (€134,85 gedeeld door 3). Voor de 2 flessen die worden geretourneerd, wordt u €89,90 terugbetaald (2 keer €44,95).
 • Scenario 3 - Meerdere Flessen Terugsturen met een Voorraad voor 6 Maanden:
  Aankoop: Voorraad voor 6 maanden (6 flessen voor €224,70)
  Retour: Alle 6 flessen na 2 maanden.
  Terugbetalingsberekening: Gezien de 90-dagen garantie alleen een voorraad voor 3 maanden dekt, zelfs als u alle 6 flessen retourneert, komt u alleen in aanmerking voor een terugbetaling van 3 flessen.
  Dit komt neer op €112,35 (3 keer €37,45).
 • Scenario 4 - Eén Fles Terugsturen met een Voorraad voor 3 Maanden:
  Aankoop: Voorraad voor 3 maanden (3 flessen voor €134,85)
  Retour: 1 lege fles na 1 maand.
  Terugbetalingsberekening: Elke fles kost €44,95 (€134,85 gedeeld door 3). Dus voor de 1 fles die wordt geretourneerd, ontvangt u een terugbetaling van €44,95.

Deze scenario's dienen als een gids om duidelijkheid te bieden. Ze laten zien hoe de terugbetalingsbedragen worden berekend op basis van het aantal flessen dat wordt geretourneerd, de duur waarvoor ze werden gebruikt, en de oorspronkelijke bundel die u heeft gekocht. We dringen er bij klanten op aan dit beleid volledig te begrijpen om duidelijkheid te hebben over de terugbetaling waarvoor ze in aanmerking komen.

VII. Terugsturen van Niet Lege Flessen: Om duidelijkheid te bieden in ons retourbeleid, is het essentieel om ons standpunt te begrijpen over het terugsturen van ongeopende flessen:

 • Niet-Terugbetaalbare Ongeopende Flessen:
  Flessen die ongeopend of ongebruikt worden geretourneerd, komen niet in aanmerking voor een terugbetaling. Onze 90-dagen geld-terug-garantie is gebaseerd op het oprecht uitproberen van ons product, wat betekent dat alleen flessen die overeenkomen met uw gebruiksd
 • Voorbeeld 1 - Te Veel Terugsturen met een Voorraad voor 3 Maanden:
  Aankoop: Voorraad voor 3 maanden (3 flessen)
  Retour: Alle 3 flessen, maar u komt alleen in aanmerking voor een retour van 1 maand op basis van gebruik.
  Uitkomst: Alleen de fles die overeenkomt met uw maand van gebruik wordt terugbetaald, wat neerkomt op €44,95.
  De andere 2 ongeopende flessen worden niet in overweging genomen voor een terugbetaling.
 • Voorbeeld 2 - Te Veel Terugsturen met een Voorraad voor 6 Maanden:
  Aankoop: Voorraad voor 6 maanden (6 flessen voor €224,70)
  Retour: Alle 6 flessen, maar op basis van gebruik komt u alleen in aanmerking voor een retour van 2 maanden.
  Uitkomst: Alleen de 2 flessen die overeenkomen met uw 2 maanden van gebruik worden terugbetaald. De kosten van elke fles in een voorraad voor 6 maanden zijn €37,45 (€224,70 gedeeld door 6).
  Dus uw terugbetaling zal €74,90 zijn (2 keer €37,45). De andere 4 ongeopende flessen worden niet in overweging genomen voor een terugbetaling.

Het is essentieel voor onze klanten om zich bewust te zijn van dit beleid, zodat ze alleen het aantal flessen terugsturen dat overeenkomt met hun gebruiksd

VIII. Hoe Berekenen We de Maand dat het Product werd Gebruikt?

Om transparantie en eerlijkheid in ons terugbetalingsbeleid te waarborgen, is het essentieel voor onze klanten om te begrijpen hoe we de duur bepalen waarin ons product is gebruikt.
Hier is een duidelijke uitsplitsing:

 • Besteldatum tot Product Startdatum: Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, houden we rekening met een leveringsperiode van maximaal 2 weken. Dit is gebaseerd op gemiddelde leveringstijden en biedt voldoende tijd voor klanten om hun producten te ontvangen.

Voorbeeld: Als u bestelde op 1 januari, nemen we aan dat u het product uiterlijk op 15 januari in handen heeft. Dus, uw startdatum voor het gebruik van het product wordt beschouwd als 15 januari.

 • Berekening van de Gebruiksduur: Vanaf de veronderstelde startdatum tellen we de dagen tot de datum waarop we het retourproduct ontvangen. Dit aantal dagen bepaalt het aantal maanden van gebruik.

Voorbeeld: Als we uw geretourneerde product ontvangen op 15 maart en uw veronderstelde startdatum was 15 januari, dan wordt dit beschouwd als 2 maanden van gebruik.

 • Het Sluiten van de 90-Dagen Cyclus: Onze 90-dagen geld-terug-garantie is van toepassing vanaf de veronderstelde startdatum. Dus in het bovenstaande voorbeeld zou de laatste datum waarop u in aanmerking komt voor een terugbetaling zijn op 15 april (90 dagen na 15 januari).

IX. Samenvatting: SanalysLab streeft ernaar om een product van hoge kwaliteit te leveren met de zekerheid van een eerlijk en transparant retourbeleid. We begrijpen dat voedingssupplementen niet altijd voor iedereen werken, en daarom bieden we onze 90-dagen geld-terug-garantie. Het doel is om onze klanten de gemoedsrust te geven dat ze een kwaliteitsproduct proberen zonder financieel risico.

We moedigen onze klanten aan om de tijd te nemen en het product een eerlijke kans te geven. Onze 90-dagen periode is ontworpen om het product voldoende tijd te geven om te laten zien wat het kan doen. We zijn er trots op om met u samen te werken op uw welzijnsreis, en we zijn er altijd om u te ondersteunen.

 

 

7. Betalingsvoorwaarden

 

N.B. Dit is een bestelling met betalingsverplichting, hetgeen betekent dat het plaatsen van de bestelling betaling door de Klant impliceert.

 

7.1. Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

De Klant garandeert SANALYSLAB dat hij/zij bij de validatie van de bestelbon over de nodige machtigingen beschikt om de door hem/haar gekozen betalingswijze te gebruiken. SANALYSLAB behoudt zich het recht voor om elk beheer van bestellingen en elke levering op te schorten in geval van weigering van toestemming voor betaling per bankkaart door officieel erkende organisaties of in geval van niet-betaling

SANALYSLAB behoudt zich het recht voor om elk beheer van bestellingen en elke levering op te schorten in geval van weigering van toestemming voor betaling per bankkaart door officieel erkende organisaties of in geval van niet-betaling.

SANALYSLAB bewaart in haar database geen persoonlijke of financiële informatie gedurende de verwerking van de betaling van de Klant.

 

7.2. Betaling met kredietkaart

De betaling met kredietkaart gebeurt rechtstreeks online via een beveiligde transactie, met het systeem Stripe. De betalingsgegevens worden gecodeerd uitgewisseld via het SSL 128-bit protocol (Secure Socket Layer). Wanneer de Klant een bestelling op de Website plaatst, wordt de kredietkaart onmiddellijk gedebiteerd op de volgende manier: de Klant vermeldt in de daartoe voorziene ruimte het nummer van zijn kredietkaart, zonder spaties tussen de cijfers, de geldigheidsdatum ervan, en de laatste drie cijfers van het pictogram op de achterzijde van de kaart. De creditcard wordt over het algemeen gedebiteerd op het moment van verzending van de bestelling.

 

8. Overdracht van eigendom - Overdracht van risico

 

De eigendomsoverdracht van de Producten van SANALYSLAB, ten voordele van de Klant, zal pas gebeuren na volledige betaling van de prijs door de Klant, en dit ongeacht de datum van levering van deze Producten. Ongeacht de datum waarop de eigendom van de Producten wordt overgedragen, wordt de overdracht van de daaraan verbonden risico's van verlies en bederf pas gerealiseerd op het moment dat de Klant de Producten fysiek in bezit neemt. De Producten reizen dus op risico van SANALYSLAB.

 

9. Aansprakelijkheid

 

9.1. Wat zijn de toepasselijke wettelijke garanties?

De op de Website verkochte Producten zijn in overeenstemming met de in Frankrijk geldende regelgeving. De door SANALYSLAB geleverde Producten genieten van rechtswege en zonder bijkomende betaling, onafhankelijk van het herroepingsrecht:

·       de wettelijke garantie

·       de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, voortvloeiend uit een gebrek in materiaal, ontwerp of fabricage dat de geleverde Producten aantast en ze ongeschikt maakt voor gebruik.

 

9.2 Wat zijn de verplichtingen van SanalysLab?

- Volgens artikel L. 217-4 van het Wetboek van Consumentenrecht "levert de verkoper een goed conform de overeenkomst en is hij verantwoordelijk voor de gebreken van conformiteit die op het moment van de levering bestaan. Hij is eveneens aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste door het contract tot zijn verantwoordelijkheid werd gemaakt of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd."

·       Volgens artikel L. 217-4 van de Franse consumentenwet: "De verkoper levert goederen die met het contract in overeenstemming zijn en is aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die op het tijdstip van de levering bestaan.

·       Volgens artikel L. 217-5 van het Wetboek van Consumentenrecht "De goederen zijn conform de overeenkomst:

1° of het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht en, in voorkomend geval: of het beantwoordt aan de beschrijving die de verkoper heeft gegeven en of het de hoedanigheden bezit die de verkoper aan de koper heeft getoond in de vorm van een monster of model; of of het de hoedanigheden bezit die een koper gerechtvaardigd mag verwachten op grond van de door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen, met name in reclame of etikettering;

2° of het de hoedanigheden bezit die een koper gerechtvaardigd mag verwachten op grond van de door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen, met name in reclame

2° of indien zij de kenmerken vertoont die in onderling overleg tussen partijen zijn vastgesteld of geschikt is voor elk bijzonder doel dat door de koper is gewenst, ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze is aanvaard."

·       Volgens artikel L. 217-12 van het Wetboek van Consumentenrecht "verjaart de vordering die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming binnen twee jaar na de levering van de goederen."

·       Volgens artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek "is de verkoper gebonden door de garantie voor verborgen gebreken aan de verkochte zaak, die haar ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor zij bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper haar niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, indien hij haar gekend had."

·       Volgens artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek "moet de rechtsvordering wegens een gebrek door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek." Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant SANALYSLAB schriftelijk op de hoogte brengen van de niet-conformiteit van de Producten binnen een termijn van maximaal twee (2) jaar vanaf de levering van de Producten of van het bestaan van verborgen gebreken binnen een termijn van maximaal twee (2) jaar vanaf de ontdekking ervan.

·      Volgens artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek moet "de vordering wegens verborgen gebreken door de koper worden ingesteld binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf de ontdekking van het gebrek".

De Klant kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het goed, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden zoals bepaald in artikel L. 217-9 van het Wetboek van Consumentenrecht.

Podiumkosten worden vergoed op basis van het gefactureerde tarief en retourkosten worden vergoed op vertoon van de kwitanties.

Vergoedingen voor Producten die als niet-conform of gebrekkig worden beschouwd, zullen zo snel mogelijk en ten laatste binnen dertig (30) dagen na de vaststelling door SANALYSLAB van het gebrek aan conformiteit of het verborgen gebrek, worden uitgevoerd. Terugbetaling zal geschieden door creditering van de bankrekening van de Klant of door middel van een aan de Klant toegestuurde bankcheque.

 

9.3. In welke gevallen is SANALYSLAB niet aansprakelijk?

SANALYSLAB kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen:

·       niet-naleving van de bepalingen van het contract

·       niet-naleving van de wetgeving van het land waar de Producten worden geleverd, hetgeen de Klant dient na te gaan;

·       in geval van slechte kwaliteit van de Producten

·       in geval van misbruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud vanwege de Klant, evenals in geval van normale slijtage van het product, ongeval of overmacht.

De garantie van SANALYSLAB is in ieder geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van producten die niet conform zijn of een gebrek vertonen.

10. Intellectuele eigendom

 

10.1. Ik vind je site leuk. Mag ik uw foto's, tekst, commentaar of artikelen gebruiken?

Alle handelsmerken, foto's, teksten, commentaren, illustraties, al dan niet geanimeerde beelden, videosequenties, geluiden, evenals alle computertoepassingen die op de website kunnen worden gebruikt en meer in het algemeen alle elementen die op de website worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de geldende wetten inzake intellectuele eigendom.

Ze zijn het eigendom van de eigenaar van de website.
Ze zijn het volledige eigendom van SANALYSLAB of haar partners. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, met inbegrip van computertoepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SANALYSLAB, is strikt verboden. Het feit dat SANALYSLAB geen procedure inleidt zodra het van dit ongeoorloofde gebruik op de hoogte is, betekent niet dat het met dit gebruik instemt en van een procedure afziet. Elke eenvoudige link of hypertext link is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SANALYSLAB.

 

11. Persoonlijke gegevens

 

Voor alle informatie met betrekking tot het privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens, kunt u terecht op de pagina Privacybeleid.

 

12. Toepasselijk recht - Geschillenbeslechting

 

12.1 Wanneer kan ik een geschil met SANALYSLAB voorleggen aan de Bemiddelaar?

Na voorafgaande benadering door de consument van SANALYSLAB, kan de Ombudsdienst worden gecontacteerd voor elk consumentengeschil waarvoor geen regeling werd bereikt. Om te weten hoe u contact kunt opnemen met de bemiddelaar, klik hier.

 

13. Gedeeltelijke niet-validatie


Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt op grond van een wet, een verordening of ingevolge een onherroepelijke uitspraak van een bevoegde rechter, zullen de overige bepalingen al hun kracht en strekking behouden.

 

14. Overmacht

 

14.1 Wat zijn gevallen van overmacht en hoe worden zij behandeld?

Alle omstandigheden buiten de macht van de partijen die de normale uitvoering van hun verplichtingen verhinderen, worden beschouwd als oorzaken van ontheffing van de verplichtingen van de partijen en hebben de opschorting daarvan tot gevolg.

De partij die zich op voornoemde omstandigheden beroept, moet de wederpartij onmiddellijk in kennis stellen van het intreden, alsook van het verdwijnen ervan.

Als overmacht worden beschouwd alle feiten of omstandigheden die onweerstaanbaar zijn, zich aan partijen onttrekken, onvoorzienbaar en onafwendbaar zijn, onafhankelijk zijn van de wil van partijen en door laatstgenoemden niet kunnen worden voorkomen, ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen. Uitdrukkelijk worden als overmacht of toevallige gebeurtenissen beschouwd, naast die welke gewoonlijk in de jurisprudentie van de Franse hoven en rechtbanken voorkomen: blokkering van transportmiddelen of bevoorradingen, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag, het stilvallen van telecommunicatienetwerken of moeilijkheden die eigen zijn aan telecommunicatienetwerken buiten de Cliënten.

De partijen zullen elkaar benaderen om een oplossing te vinden.

De partijen komen bijeen om de gevolgen van de gebeurtenis te onderzoeken en komen overeen onder welke voorwaarden de uitvoering van het contract wordt voortgezet. Indien de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden duurt, kunnen deze voorwaarden door de benadeelde partij worden opgezegd.

De partijen zullen bijeenkomen om de gevolgen van de gebeurtenis te bespreken en de voorwaarden overeen te komen waaronder de uitvoering van het contract zal worden voortgezet.

 

15. Pre-contractuele informatie - Aanvaarding en rechten van de Klant

 

15.1 Wat houdt de aanvaarding van de AV van SANALYSLAB in?

De Klant erkent vóór het plaatsen van zijn bestelling op leesbare en begrijpelijke wijze in kennis te zijn gesteld van deze Algemene Voorwaarden en van alle informatie en bijzonderheden als bedoeld in de artikelen L. 111-1 tot en met L. 111-8 van het Wetboek van Consumentenrecht, en in het bijzonder van:

·       de essentiële kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

·       de essentiële kenmerken van het product, rekening houdend met het gebruikte communicatiemedium en het betrokken product;

·       de prijs van het product en de aanverwante kosten;

·       bij gebreke van onmiddellijke uitvoering van het contract, de datum of de termijn waarbinnen SANALYSLAB zich ertoe verbindt het product te leveren;

·       de informatie betreffende de aankoop van het product en de verkoopvoorwaarden

·       informatie betreffende de identiteit, de post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en de activiteiten van SANALYSLAB, voor zover die niet uit de context blijken;

·       informatie betreffende de identiteit, de post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en de activiteiten van SANALYSLAB, voor zover die niet uit de context blijken;

·       informatie betreffende de identiteit, de post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en de activiteiten van SANALYSLAB;

·       informatie met betrekking tot wettelijke garanties en hun uitvoeringsmodaliteiten;

·       de functionaliteiten van de inhoud van de website

·       de functionaliteiten van de digitale inhoud en, waar van toepassing, de interoperabiliteit ervan;

·       de mogelijkheid om gebruik te maken van de digitale inhoud

·       de mogelijkheid om in geval van een geschil een beroep te doen op conventionele bemiddeling;

·       informatie over het herroepingsrecht.

 

15.2. Kunt u mij verzekeren dat mijn mobiele nummer vertrouwelijk blijft?

In het bestelformulier zijn wij verplicht het mobiele telefoonnummer van de consument te verzamelen om contact met hem te kunnen opnemen in geval van problemen met de verwerking van zijn bestelling of in geval van leveringsproblemen. SANALYSLAB gebruikt uw telefoonnummer uitsluitend in het kader van de uitvoering van de met de consument gesloten overeenkomst. Wij herinneren u eraan dat elke consument de mogelijkheid heeft om zich op de verzetlijst tegen telefonische colportage te laten registreren via deze link http://www.bloctel.gouv.fr.

Het feit dat een natuurlijke of rechtspersoon een bestelling plaatst op de Website impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden en de verplichting om de bestelde Producten te betalen.

 

Juridische mededelingen

 

Uitgever VADOM

 

Een eenpersoonsvennootschap op vereenvoudigde aandelen

 

Met een kapitaal van 5000,00 €
met maatschappelijke zetel te 335, rue Ferdinand Perrier, 69800, Saint Priest, Frankrijk.
Geregistreerd bij het RCS van Lyon onder nummer: 884 514 688
Telefoon: +33 (0) 1 84 80 60 29
BTW: FR48884514688

 

https://gewrichtssteun.com/