01 84 80 60 29
[email protected]

PRIVACYBELEID

Laatste update datum: 1 januari 2021

Het doel van ons privacybeleid is het formaliseren van onze betrokkenheid bij de privacy van gebruikers van de website intestinsolution.com, die wordt beheerd door Vadom SASU.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens: iedere informatie die direct of indirect een natuurlijke persoon identificeert ("Persoonsgegevens").

Een persoon kan worden geïdentificeerd: direct (bijv. achternaam, voornaam) of indirect (bijv. aan de hand van een identificatienummer (klantnummer), een (telefoon)nummer, biometrische gegevens, diverse specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit, maar ook stem of beeld).

Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de marketing van onze producten, met strikte inachtneming van de Franse wet "informatique et libertés" nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, alsmede met inachtneming van de RGPD (Verordening n? 2016/679 van de Europese Unie). De verzamelde gegevens zijn essentieel voor deze behandelingen. U zult nooit worden gevraagd om zogenaamde "gevoelige" Persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw ras of etnische afkomst, uw politieke, filosofische of religieuze opvattingen.

Door u te registreren op de Site, geeft u ons toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met het Handvest. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, gelieve u dan te onthouden van het gebruik van de Website.

Het Privacybeleid

Hoe uw Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op de website www.intestinsolution.com is Vadom, een vennootschap op vereenvoudigde aandelen met een maatschappelijk kapitaal van 5.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 335 rue Ferdinand Perrier, 69800 Saint-Priest, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Aix-en-Provence onder nr. 884 514 688, geïdentificeerd met het intracommunautaire BTW-nummer: FR48884514688.

Omvang en doel van de verwerking: Waarom worden mijn gegevens verzameld?

Het verzamelen van persoonsgegevens op het domein www.sanalyslab.com is mogelijk binnen verschillende rubrieken, en meer in het bijzonder:

·       Wanneer u onze website https://gewrichtssteun.com/ bezoekt, verzamelen wij inlog- en navigatiegegevens;

·       Bij betaling van uw bestelling via de externe dienstverlener;

·       De persoonsgegevens die op de website www.intestinsolution.com worden verzameld, zijn noodzakelijk en verplicht voor de volgende doeleinden:

·       Voor het beheer van uw inschrijving op de nieuwsbrief en voor het verzenden van gerelateerde commerciële elektronische communicatie (e-mails en/of SMS);

·       Voor het goed functioneren van de verwerkingsdiensten - Voor het goed functioneren van de verwerking van creditcardbetalingen;

Voor het beheer en de opvolging van uw bestelling - Voor het beheer en de controle van uw lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma;
Voor het beheer, de controle en de controle van uw lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma - Voor het beheer, het volgen en de verwerking van uw bestelling op de e-commercesite;
Voor het beheer van de leveringen;
Voor de verwerking van uw bestelling op de e-commercesite;
Voor de verwerking van uw bestelling op de e-commercesite - Voor het beheer van de leveringen;
Om de dienst na verkoop te beheren, om eventuele verzoeken aan onze klantendienst op te volgen en om uw informatie te bevestigen;
Om uw klantervaring op de website te personaliseren;
Om u de best mogelijke service te bieden - Om uw klantervaring op de e-commercesite te personaliseren;
Om u gerichte reclame te bieden;
Om u in staat te stellen uw aankoop te voltooien - Om het mogelijk te maken dat de aankoop van producten die aan de winkelwagen zijn toegevoegd, wordt voltooid

 

Rechtsgrondslag:


Op welke rechtsgrondslag berust de verwerking?

 

In overeenstemming met artikel 6 van de GDPR is de rechtsgrondslag die de verwerking van uw persoonsgegevens toestaat:

 

- Artikel 6.1.a van de Europese Verordening Gegevensbescherming (toestemming) voor de inschrijving op de nieuwsbrief, de verzending van commerciële elektronische communicatie, het beheer en de follow-up van uw lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma ;

- Artikel 6.1.b van de Europese Verordening Gegevensbescherming (de uitvoering van een contract, of precontractuele maatregelen) voor de verwerking van uw bestelling.

 

Wie zijn de ontvangers van persoonsgegevens?

 

In overeenstemming met artikel 13.1e van de GDPR zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens:

- De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Vadom, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 5.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 335 rue Ferdinand Perrier, 69800 Saint-Priest, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Aix-en-Provence onder nr. 884 514 688, geïdentificeerd met het intracommunautaire BTW-nummer: FR48884514688;

- Haar dienstverleners en onderaannemers, in het kader van de volgende opdrachten: het beheer van de klantendienst; de verwerking en levering van uw bestelling op de e-commerce site; de verzending van SMS en commerciële emails;

- Elke persoon die wettelijk gemachtigd is om toegang te krijgen tot de gegevens (juridische diensten, indien van toepassing).

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De duur van de gegevensverwerking is beperkt tot de periode waarin u bent ingeschreven voor onze communicatiediensten en, in voorkomend geval, om de levering van producten of diensten te garanderen, met dien verstande dat u zich op elk moment kunt uitschrijven door te klikken op de daartoe voorziene link in elke door SANALYSLAB verstuurde e-mail.

Verplicht om persoonsgegevens te verstrekken:

In overeenstemming met artikel 13, lid 2, onder e), van de GDPR:

- Het verstrekken van uw e-mail is noodzakelijk om de bovengenoemde mededelingen te ontvangen, en is geheel optioneel;

- Het opgeven van uw naam, voornaam, e-mail en geboortedatum is noodzakelijk voor het aanmaken van uw klantenaccount. Het niet verstrekken van deze gegevens heeft tot gevolg dat er geen klantenrekening kan worden aangemaakt;

- Het verstrekken van uw naam, voornaam, e-mail en geboortedatum is noodzakelijk voor het aanmaken van uw klantenrekening.

- Het verstrekken van uw naam, voornaam, e-mail, adres, credit card is noodzakelijk voor het afronden van uw bestelling. Het niet verstrekken van deze gegevens maakt het onmogelijk om uw bestelling af te ronden.

- Het verstrekken van uw naam, voornaam, e-mail, adres, credit card is noodzakelijk om uw bestelling af te ronden.

 

Waar worden mijn gegevens naartoe overgebracht?

 

Gegevens kunnen uiteindelijk buiten de Europese Unie worden doorgegeven. Bepaalde onderaannemers, met name in het kader van de exploitatie van gegevens ten behoeve van sociale netwerken, kunnen uw gegevens eventueel doorgeven buiten de Europese Unie, opnieuw in het kader van artikel 46, lid 2, onder d), van de GDPR. Alle onderaannemers van SANALYSLAB hebben adequate beschermingsclausules voorzien volgens het model dat door de Europese Commissie is opgesteld en goedgekeurd.

Het bedrijf SANALYSLAB, als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de doorgegeven persoonsgegevens te waarborgen, en dit met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen.

 

Hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt

VOORSCHRIFTEN, KENMERKEN EN TOEPASSING VAN REGELS

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de bezochte sites naar u sturen en op uw computer of mobiele apparaat opslaan, en die bij elk nieuw bezoek naar dezelfde sites worden teruggestuurd. Met deze cookies onthoudt de site Uw handelingen en voorkeuren (b.v. inloggegevens, voorkeurstaal, lettergrootte, andere weergave-instellingen, enz.) zodat U deze niet opnieuw hoeft op te geven wanneer U terugkeert naar de site of een andere pagina op dezelfde site bekijkt.

Cookies worden gebruikt voor elektronische authenticatie, het bijhouden van sessies en het opslaan van informatie over de activiteiten van gebruikers die de Site bezoeken. Ze kunnen ook een unieke identificatiecode bevatten die een systeem in staat stelt uw surfactiviteiten op de Site te volgen voor statistische of reclamedoeleinden. Wanneer U een site bezoekt, kunt U op Uw computer of mobiele toestel ook cookies ontvangen van andere sites of servers (third-party cookies). Bepaalde handelingen kunnen onmogelijk worden uitgevoerd zonder het gebruik van cookies, die soms technisch noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Site.

Het gebruik van cookies is niet toegestaan.

Er zijn verschillende soorten cookies, afhankelijk van hun kenmerken en functies, die verschillen in hoe lang ze op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit, terwijl permanente cookies op uw apparaat blijven staan tot een vooraf geprogrammeerde vervaldatum.

 

De Verordening Persoonsgegevens vereist niet altijd dat U toestemming geeft voor het gebruik van cookies. Deze toestemming is bijvoorbeeld niet vereist voor "technische cookies". Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om berichten over te brengen via een elektronisch communicatienetwerk, of om een dienst te verlenen waarom de gebruiker specifiek heeft verzocht. Met andere woorden, deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van de Site of voor het uitvoeren van de door U gewenste activiteiten.

Technische cookies waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming nodig is, zijn voor de Franse autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (zie de aanbeveling "Cookies: hoe maak ik mijn website conform?" door hier te klikken, hierna te noemen de "aanbeveling"):

- "analytische cookies" die rechtstreeks door de exploitant van de site worden gebruikt om informatie te verzamelen, in geaggregeerde vorm, over het aantal gebruikers en hoe zij de site bezoeken;

- navigatie- of sessiecookies (om in te loggen);

- functionele cookies, die u in staat stellen een site te bezoeken op basis van een aantal geselecteerde criteria (zoals taal, geselecteerde producten voor aankoop) en die bedoeld zijn om de dienstverlening te verbeteren.

In tegenstelling daarmee vereisen "profileringscookies", die worden gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen en om reclameboodschappen te sturen die overeenkomen met de voorkeuren die U tijdens het surfen op het netwerk hebt aangegeven, Uw specifieke toestemming.

TYPES VAN COOKIES GEBRUIKT DOOR DE SITE EN DEACTIVATIE OPTIE

De Site maakt gebruik van de volgende cookies, die kunnen worden gedeactiveerd met uitzondering van cookies van derden, waarvoor U rechtstreeks dient te verwijzen naar de via de links aangegeven methoden voor het activeren en deactiveren van cookies:

- technische navigatie- of sessiecookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Site of om U in staat te stellen de door U gevraagde inhoud en diensten te gebruiken,

- analytische cookies die het systeem in staat stellen te weten hoe vaak de Site door gebruikers wordt bezocht. Deze cookies verzamelen geen informatie over de identiteit van de gebruiker of enige Persoonsgegevens. Deze Persoonsgegevens worden op geaggregeerde en anonieme wijze verwerkt,

- functionele cookies die worden gebruikt om bepaalde functies van de site te activeren en een reeks geselecteerde criteria (zoals taal, geselecteerde producten voor aankoop), met als doel de dienstverlening te verbeteren,

- profileringscookies die worden gebruikt om reclameboodschappen te sturen die overeenkomen met uw voorkeuren die tijdens het navigeren zijn vastgelegd, Bij het surfen hebben internetgebruikers het recht te kiezen welke cookies zij wensen toe te staan. LET OP: het verwijderen van technische en/of functionele cookies van de Site kan navigatie verhinderen, bepaalde diensten of functies van de Site onbeschikbaar maken of storingen veroorzaken, in welk geval u gedwongen zult zijn bij elk nieuw bezoek aan de Site bepaalde informatie of voorkeuren te wijzigen of handmatig in te voeren.

 

Wat zijn mijn rechten?

 

U hebt het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking om toegang tot uw persoonsgegevens te verzoeken, om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, of om beperking van de verwerking van uw gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en ten slotte het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. U hebt de mogelijkheid om al uw persoonlijke gegevens te wijzigen in het gedeelte "Mijn account". Voor elk ander verzoek met betrekking tot de rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen. Ten slotte kunt u ook te allen tijde bezwaar maken tegen direct marketing. Om de toegang tot uw rechten te vergemakkelijken, bevat elke door het bedrijf SANALYSLAB verstuurde nieuwsbrief een link om u uit te schrijven, zodat u zich gemakkelijk en met één klik kunt uitschrijven uit nieuwsbrieven en nieuwsberichten. U kunt uw voorkeuren voor commerciële prospectie ook rechtstreeks beheren via uw webaccount of door ons te schrijven op het onderstaande adres.

Wenst u deze rechten uit te oefenen, neem dan contact met ons op:

- schriftelijk aan het volgende adres: 335 rue Ferdinand Perrier, 69800 Saint-Priest;

- of neem contact op met onze partners op het volgende e-mailadres: [email protected]

Om de verwerking van uw verzoek te vergemakkelijken, is het raadzaam uw naam, voornaam en uw e-mailadres te vermelden. Bovendien kan SANALYSLAB, indien het dit nodig acht, de identiteit van de klant controleren aan de hand van elk geldig identificatiedocument.

Het bedrijf SANALYSLAB verbindt zich ertoe u een antwoord te sturen binnen een termijn van maximaal één maand vanaf de datum waarop u uw recht uitoefent. Indien nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken.

Als u vindt dat SANALYSLAB uw persoonsgegevens op ongepaste wijze gebruikt, kunt u contact met ons opnemen.

 

Contacteer ons

 

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.